Để bảo hành quý khách hàng có thể mang sản phẩm trực tiếp tới trung tâm của Phun Xăm Mi Lyn hoặc gửi thông qua đường bưu điện trong thời gian 14 ngày kể từ ngày trên hoá đơn.

  • Hotline: 0982.510.124
  • Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng.
  • Email: Vuquocduy87@gmail.com